10 юни 2018

ПРОЕКТ „ПО-ИНФОРМИРАНИ“

Проектът има за ЦЕЛ да повиши информираността на представителите на юридическите професии и предприемачите по разнообразните въпроси, които

Read More

21 апр 2018

ПРОЕКТ „ОБРАТНА ВРЪЗКА“

Проектът има за ЦЕЛ създаване на платформа за обмен на мнения и становища по важни и актуални въпроси на правоприлагането, по нови правни

Read More