2018-04-21 Admin

ПРОЕКТ „ОБРАТНА ВРЪЗКА“

Проектът има за ЦЕЛ създаване на платформа за обмен на мнения и становища по важни и

2018-04-20 Admin

ПРОЕКТ „МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО“

Проектът има за ЦЕЛ да привлече интереса на младите учени и изследователи към