вещноправните спорове в практиката на вкс

Вещноправните спорове в практиката на ВКС

Семинарът има за цел да представи практическите аспекти  на основните институти на вещното право – правото на собственост и придобивните способи, със специален акцент върху апорта на имущество в капитала на търговско дружество, ограничените вещни права, спецификите при държавната собственост и съдебната защита на собствеността и владението. Ще бъдат представени видовете искове за защита на собствеността и владението, и съотношението между тях, доказването и последиците. Темите ще бъдат разгледани в контекста на актуалната съдебна практика и ще бъдат илюстрирани с решаването на усложнени казуси.

Обучението е подходящо за адвокати, консултанти, юрисконсулти, нотариуси и помощници в нотариални кантори, дружества на пазара на недвижими имоти, съдебни изпълнители, служители в държавната и общинската администрация, студенти по право и др.

Преподавател: Емануела Балевска, съдия във Върховния касационен съд, председател на Второ гражданско отделение.    

За тези, които предпочитат он-лайн формата на обучение, е осигурена електронна версия на семинара на същата дата и час, чрез платформата на Microsoft Teams.


Дата на провеждане: 26 юни 2020 г. 

Място на провеждане: Зала „Зона 21“,  ул. „Христо Белчев “№ 3, София

Такса за участие: 240 лв(цената е крайна)

Приемат се ваучери за отстъпка за участници от предходни семинари (моля посочете в заявката номера на ваучера).   

Цената включва: лекционен курс, учебни материали,  кафе-пауза и сертификат за участие

Таксата се заплаща по банков път до един календарен ден преди началото на семинара

Банка : Първа инвестиционна банка

Организация: Фондация за развитие на търговското право

IBAN – BG77FINV91501017084577

BIC – FINVBGSF


Допълнителна информация  може да бъде получена на електронен адрес : info@cld-foundation.com  или на телефон +359 897 981960

 

Registration for : Вещноправните спорове в практиката на ВКС

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Регистрирай се