Отменителните искове в търговската и банковата несъстоятелност

Семинарът има за цел  да представи сложната система от искове за попълване на масата на несъстоятелността в светлината на актуалната съдебна практика. 

Обучението е подходящо за адвокати, юрисконсулти, консултанти, студенти по право, икономисти и предприемачи и ще се проведе на 26 септември 2019 г., от 9 до 17 часа  в гр. София, Зала „Зона 21“,   ул. „Христо Белчев “№ 3.

В рамките на семинара ще бъдат дискутирани разнообразни практически въпроси:

  • Как се разграничават различните фактически състави на недействителността на действия и сделки, извършени от длъжника;
  • Кога плащанията са свързани с обичайния предмет на дейност на длъжника и кога даденото значително надхвърля по стойност полученото;
  • Какви материалноправни възражения могат да наведат ответниците по отменителните искове;
  • Как се разрешава конкуренцията между правата на кредиторите на несъстоятелността и третите лица-страни по недействителните сделки;
  • Какви особености разкрива конституирането на страните  и  други процесуални въпроси.

Преподаватели:   Валерия Братоева – съдия  в СГС, с професионален опит като съдия по граждански и търговски дела и дела по несъстоятелност. Преподавател в НИП, преминала специализирани обучения в Европейската мрежа за съдебно обучение.

Елица Попхлебарова – адвокат от САК, автор на публикации в областта на банковата несъстоятелност


Дата на провеждане: 26 септември 2019 г., от 9 до 17 часа

Място на провеждане: Зала „Зона 21“,  ул. „Христо Белчев “№ 3, София

Такса за участие: 200 лв. (цената е крайна)

Отстъпка при записване до 15 септември 2019 г.:  10%

Цената включва: лекционен курс, учебни материали, две кафе-паузи и сертификат за участие

Таксата се заплаща по банков път до един календарен ден преди началото на семинара

Банка : Първа инвестиционна банка

Организация: Фондация за развитие на търговското право

IBAN – BG77FINV91501017084577

BIC – FINVBGSF


Допълнителна информация  може да бъде получена на електронен адрес : info@cld-foundation.com  или на телефон +359 897 981960

 

Registration for : Отменителните искове в търговската и банковата несъстоятелност

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Регистрирай се