неравноправни клаузи в потребителски договори - новите правила в гпк и закона за защита на потребителите

Неравноправни клаузи в потребителските договори – новите правила в ГПК и Закона за защита на потребителите

Семинарът има за цел да представи измененията в Гражданския процесуален кодекс и Закона за защита на потребителите, публикувани в Дв. бр. 100 от 20.12.2019 г. и да предложи подход за тълкуване и прилагане на новите правила, разяснявайки мотивите на законодателя и ефекта от измененията върху цялостната уредба на заповедното и исковото производство и правното положение на кредиторите и длъжниците в случаите, в които предметът на спора е свързан с договор с потребител.

Обучението ще се проведе на 20 февруари 2020 г., от 9 до 17 часа в гр. София, Зала „Зона 21“, ул. „Христо Белчев “№ 3

Семинарът е подходящ за адвокати, които специализират в областта на гражданското право, заповедното производство и осъществяват процесуално представителство, консултанти, юрисконсулти и други служители на банки, финансови институции и дружества за събиране на вземания, студенти по право и икономисти.

В програмата на обучението са включени въпроси относно:

  • Изричното задължение на съда служебно да следи за нищожни и неравноправни клаузи в потребителските договори и специфика на това служебно правомощие;
  • Новото изискване към заявителите да предоставят пред съда договора, от който произтича вземането им, при искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение;
  • Новостите по отношение на сроковете, подсъдността, разглеждането на делата  и обжалването в заповедното производство; 
  • Най-важните решения на Съда на ЕС относно европейската правна рамка на защитата на потребителите;
  • Практиката на Комисията за защита на потребителите;
  • Перспективи и проекти във връзка с електронизацията на заповедното производството.

Преподаватели :

Константин Кунчев, съдия в Софийски районен съд, преподавател по граждански процес в ЮФ на УНСС, участник в обсъжданията на законопроекта в Правната комисия на Народното събрание, автор на множество публикации в редица електронни и книжни издания за практикуващи юристи и на поредицата сборници „Закона за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика“.

Костадин Райков, заместник-председател на Комисия за защита на потребителите


Дата на провеждане: 20 февруари 2020 г., от 9 до 17 часа

Място на провеждане: Зала „Зона 21“,  ул. „Христо Белчев “№ 3, София

Такса за участие: 220 лв. (цената е крайна) 

Такса при записване до 10 февруари.:  200 лв.

Приемат се ваучери за отстъпка за участници от предходни семинари (моля посочете в заявката номера на ваучера).   

Цената включва: лекционен курс, учебни материали, две кафе-паузи и сертификат за участие

Таксата се заплаща по банков път до един календарен ден преди началото на семинара

Банка : Първа инвестиционна банка

Организация: Фондация за развитие на търговското право

IBAN – BG77FINV91501017084577

BIC – FINVBGSF


Допълнителна информация  може да бъде получена на електронен адрес : info@cld-foundation.com  или на телефон +359 897 981960

 

Registration for : Неравноправни клаузи в потребителските договори – новите правила в ГПК и Закона за защита на потребителите

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Регистрирай се