14 юни 2020

Он-лайн версия на семинара “Вещноправните спорове в практиката на ВКС”

В отговор на постъпилите запитвания  от участници,  ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО ще осигури он-лайн версия на семинара “Вещноправните спорове в практиката на ВКС”. Он-лайн семинарът която ще се проведе на същата дата и час, паралелно с присъствения семинар, чрез платформата Microsoft Teams.

 

Download