12 сеп 2018

Конкурсът за научен доклад отличи най-добрите

Конкурсът за научен доклад под надслов „Европейският контекст на съвременните правни проблеми“ премина през финалната си фаза. Постъпилите научни разработки бяха оценени от  жури  в състав : съдия Павлина Панова – заместник-председател на ВКС, доц. д-р Александър Корнезов – съдия в Общия съд на ЕС, проф. д-р Атанас Семов – университетски преподавател и заместник-председател на Българската асоциация по международно право.

При оценяването журито постави високи изисквания за познаване на основните принципи на ПЕС и новата практика на СЕС, за актуалност на темата и връзка с националното право, като прецени уменията за анализ и оценка de lege lata и de lege ferenda, както и уменията за формулиране и словесно изразяване на научна мисъл.

Окончателното класиране отличи :

Диана Асеникова на първо място, с доклад на тема „Европейският контекст на проблема за отчуждаването на недвижими имоти от управителя без решение на общото събрание на ООД“

Йорданка Иванова на второ място, с доклад на тема „Европейският контекст на съвременните правни проблеми. Защитата на личните данни като инструмент на ЕС за регулиране на дигиталните технологии“

Цветомир Панчев на трето място, с доклад на тема „Европейските стандарти за обезпечаване правото на защита на обвиняемото лице като източник на промени в националната правна уредба“ и

Даниела Симеонова-Коруджиева на трето място, с доклад на тема „Право на ЕС и сделки с културни ценности в България. Уредба и приложимо право“.

Фондация за развитие на търговското право поздравява призьорите и пожелава нестихващ интерес към правната наука и нови творчески предизвикателства !

Download