01 ное 2017

Заседание на Настоятелството

Настоятелството на Фондация за развитие на търговското право ще проведе редовно заседание. На заседанието ще бъдат обсъдени и приети Правила за условията и реда за осъществяване на общественополезна дейност и Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм.