07 мар 2023

Събитие по проект по ОПДУ

Онлайн експертна среща за обсъждане на политиките и мерките за насърчаване на ранното установяване на финансови проблеми на предприятията – част първа.

Събитието се осъществява в рамките на Проект № BG05SFOP001-2.025-0171 „Активно гражданско участие при формиране на държавните политики в областта на превантивното преструктуриране и несъстоятелността“, с безвъзмездната финансова помощ на ОПДУ, съфинансирана от ЕСФ. Проектът се изпълнява от Фондация за развитие на търговското право в партньорство със Сдружение „Инициатива за развитие на принудителното изпълнение“.