Фондация за развитие на търговското право се ангажира да осигури защитата на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите при регистрация за семинари или кореспонденция.

Потребителят има право :

  • на достъп до своите лични данни, обработвани от организатора, чрез подаване на писмено заявление до директора на Фондация за развитие на търговското право;
  • на заличаване, коригиране или блокиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;
  • да изисква от организатора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
  • да бъде информиран преди личните му данни да бъдат разкрити на трети лица за целите на директния маркетинг и да възразява срещу такова разкриване или използване;
  • безплатно и по всяко време да възразява срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
  • да възразява по всяко време срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това.

Изискване на лични данни

Моля, въведете имейла си по-долу, за да получите достъп до своите лични данни, съхранени от сайта: