2020-12-16 Admin

Нередовните заявления за вписване в търговския регистър и възможностите за тяхното поправяне

В основата на действащия у нас модел за водене на търговския регистър стои  идеята за

2020-04-13 Admin

Синдикът на бъдещето – доверено лице в производството по стабилизация?

Резюме: В края на 2016 г., в  изпълнение на ангажиментите на България, произтичащи от