20 мар 2020

Временно преустановяване на публичните събития на ФРТП

Във връзка с решението на Народното събрание от 13 март 2020 г., препоръките на Националния оперативен щаб и заповедите на министъра на здравеопазването, с които се обявяват различни по вид мерки на институциите, насочени към ограничаване на разпространението на COVID-19, ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО отлага провеждането на семинара “Вещноправните спорове в практиката на ВКС”. Точната дата ще бъде оповестена допълнително.

Download