22 май 2018

Международна конференция за преструктурирането и втория шанс

На 18 май 2018 г. в град Варна се проведе Международната конференция „Основни предизвикателства и тенденции при процедурите по несъстоятелност, преструктуриране и освобождаване от дълг“, организирана в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Събитието привлече участието на високопоставени експерти в областта на несъстоятелността от Европейската комисия и Европейския парламент, представители на държавите-членки, които участват в работната група на Съвета на ЕС по проекта за директива относно преструктурирането и втория шанс, съдии, професионалисти по несъстоятелност, представители на банките и на правната наука.

Директорът на Фондация за развитие на търговското право д-р Нели Маданска представи доклад на тема „Предизвикателства пред държавите-членки на ЕС, които все още нямат традиции в предоставянето на втори шанс на лицата, изпаднали в несъстоятелност“.

Download