18 февр 2019

Подготовка за изпита за придобиване на квалификация за синдик

На 20 и 21 март 2019 г. ще се проведе семинар, предназначен да допълни подготовката за изпита за придобиване на квалификация за синдик. Програмата на обучението е съобразена със списъка на темите от  приложението към чл. 4, ал.1 от Наредба №  3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху  синдиците. Подробна информация за семинара е налична в секцията обучения.

Download