2019-08-22 Admin

La Giustizia (Богинята на правосъдието)

Антонио Канова, 1792 г. барелеф, гипс, височина: 129 см (50,7 ″); ширина: 129 см

2018-04-21 Admin

Justicia (Алегория на справедливостта)

Justicia (Алегория на справедливостта), фигурална композиция, фрагмент от фриз Лука

2018-04-20 Admin

Релеф с изображение на богинята Маат

Гробницата на Сети I, XIX династия, 13 в. пр.н.е. Варовик, полихромна боя, височина