10 окт 2017

Откриване на офиса на Фондацията

Събитието ще събере приятели и съмишленици, за да отбележи откриването на офиса на Фондация за развитие на търговското право.

Registration for : Откриване на офиса на Фондацията

Давам съгласие за съхраняване и обработване на изпратените от мен лични данни.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Register Now