25 февр 2019

Кампания за набиране на експерти по Дейност 1

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО набира кандидатури на експерти за участие в изпълнението на  Дейност 1 от Проект „Развитие на арбитража като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове“. Дейността включва изготвяне на Анализ на съдебната практика по отмяна, изпълнение и обявяване на нищожност на арбитражни решения, ведно с изводи и препоръки, който ще бъде публикуван он-лайн.

Заинтересованите кандидати могат да подадат заявление и CV на адрес pr@cld-foundation.com

ПРОФИЛ НА ЕКСПЕРТИТЕ-Д1

ЗАЯВЛЕНИЕ – Д1

Срок до 10 март 2019 г.