25 февр 2019

Кампания за набиране на експерти по Дейност 2

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО набира кандидатури на експерти за участие в изпълнението на  Дейност 2 от Проект „Развитие на арбитража като алтернативен метод за разрешаване на правни спорове“. Дейността включва изготвяне на Анализ на съответствието на Закона за международния търговски арбитраж с признати световни модели и подготовка на концепция за законодателни промени, който ще бъде публикуван он-лайн.

Заинтересованите кандидати могат да подадат заявление и CV на адрес pr@cld-foundation.com

ПРОФИЛ НА ЕКСПЕРТИТЕ – Д2

ЗАЯВЛЕНИЕ – Д2

Срок до 10 март 2019 г.